top of page

Stresle baş etme ve gevşeme eğitimi

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre stres, 21. yüzyılın en büyük sağlık tehditlerinden biridir. Almanca konuşulan ülkelerde, nüfusun% 80'i en azından geçici olarak stres yaşıyor. Bunların üçte biri sık sık ya da sürekli aşırı yüklenmeye maruz kalıyor ve stresle yeterli başa çıkma becerisine sahip değil (FAZ Enstitüsü ve Techniker Krankenkassen, 2009; Grebner, Berlowitz, Alvarado & Cassina, 2011).

 

Bu aşırı yüklenme ve stresle baş edememe ruhsal, psikosomatik ve somatik hastalıkların gelişmesi ve kalıcı olmasında en önemli risk faktörleri arasındadır. Buna, tükenmişlik sendromu veya diğer psikolojik sorunlar nedeniyle alınan hastalık izinlerinin artması da dikkat çekiyor (Heinrich, Stächele & Domes).

PA140605_edited.jpg

 

Stres yönetimi eğitimi, katılımcıları stres ve bunun ruh ve organizma üzerindeki etkileri hakkında bilgilendirmeyi, mevcut kişisel stresleri belirlemeyi ve bunlarla başa çıkma stratejileri geliştirmeyi amaçlamaktadır. Çeşitli yöntemler kullanılarak, katılımcıların stres deneyimi en aza indirilir veya sağlıklı bir stres yönetimi teşvik edilir. Böylece stresle ilgili olası sorunlar önlenir.

Bu eğitimde aşağıdaki konular ön plandadır:

  • Stres ve stres deneyimi hakkında bilgi aktarımı

  • Bireysel stres analizi

  • Bireysel başa çıkma stratejilerinin geliştirilmesi

  • Gevşeme eğitimi

  • Faydalı değerlendirme modellerinin geliştirilmesi

  • Keyif eğitimi

Randevu al
bottom of page