top of page

Erteleme alışkanlığını değiştirme eğitimi

Erteleme alışkanlığı günümüz toplumlarında güncel bir konudur. Almanya'da yapılan bir çalışmada, katılımcıların yalnızca %2'sinin bu davranış biçiminden etkilenmediği ortaya çıkmıştır. Motivasyonel psikoloji üzerine yapılan çalışmalarda, insanların negatif duygular uyandıracak aktivitelerden kaçınıp, geçici süreyle rahatlatıcı konfor alanlarında kalmayı tercih ettikleri görülmüştür. Bu davranış biçimi ara sıra görüldüğünde sorun oluşturmazken, süreklilik arzettiğinde üzerinde çalışılması gereken bir davranış bozukluğu (öz-düzenleme bozukluğu) haline gelmektedir.

Erteleme alışkanlığı, tembellikle karıştırılmamalıdır, çünkü bunu yaşayan insanlar görevleriyle baş edememekten rahatsızdırlar. Kronik erteleme alışkanlığı uzun vadede birçok olumsuz sonucu beraberinde getirebilir. Verimsiz bir çalışma prensibine ek olarak, görevlerini erteleyen kişiler, genellikle dışsal (iş, okul, sınavlar vb.) ve içsel (kendi kendine uygulanan) baskıdan muzdariptir.

 

Bu durum insanların mutlu, konforlu ve huzurlu bir yaşam sürmelerini engelleyip, kendileriyle ve gelecekle ilgili beklentilerini negatif yönde etkileyebilir. Birçok kronik erteleyici ağır stres durumlarıyla ve hatta buna eşlik eden fiziksel şikayetlerle karşılaşabilir.

Image by Monica Sauro

Temel insan içgüdüleri erteleme alışkanlığının gelişmesinde büyük rol oynasa da, bu öğrenilmiş bir davranıştır. Etkilenen insanlar aynı davranışı birkaç kez tekrarlar, geçici süreli konfor alanını (hoş olmayan görevden kaçınmayı) seçer ve bu sayede davranış modellerini sağlamlaştırırlar (alışkanlıklarını pekiştirirler). Neyse ki, öğrenilen davranış kalıpları değiştirilebilir ve olumlu yönde yeniden öğrenme sağlanılabilir.

danielle-macinnes-IuLgi9PWETU-unsplash.j

Erteleme davranışı kendinizde gözlemliyorsanız, işinizde veya akademik kariyerinizde etkinliğini artırmak istiyorsanız ve boş zamanlarınızın tadını suçluluk duymadan çıkarmak istiyorsanız, o zaman bu eğitim tam size göre demektir.

 

Ertelemenin sıklığı ve kapsamı, aynı zamanda ihtiyaçlarınız ve hedefleriniz, eğitim içeriğinin ve süresinin kişiselleştirilmesinin temelini oluşturacaktır. Bilimsel olarak kanıtlanmış yöntemleri kullanarak, erteleme kısır döngüsünden çıkmanıza ve yaşam kalitenizi artırmanıza yardımcı olmaktan memnuniyet duyarım.

bottom of page